x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com

16A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước


16A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước


 
16A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước

 

- Tên hàng: Ổ cắm gắn âm loại kín nước dạng nghiêng (IP67)

- Mã của nhà SX: F4152-6F78

Sản phẩm liên quan

Đang online :100 - Tổng truy cập : 132,432,779