x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com

Bộ cảo bạc đạn JTC 1141


Bộ cảo bạc đạn JTC 1141


- Model : JTC 1141

- Gồm hai đầu tách:

- Đầu một: 30-57.15mm

- Đầu hai: 50-88.9mm

- Nhà sản xuất: JTC


Sản phẩm liên quan

Đang online :99 - Tổng truy cập : 132,432,824