x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com

8" Co 90 độ, LR, STD


8" Co 90 độ, LR, STD


- Co nối kim loại 90 độ, hàn đối đầu, thép thường
- Mã hàng: CMD-008-083

Sản phẩm liên quan

Đang online :123 - Tổng truy cập : 132,612,248