• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com

6" x 4" Giảm đồng tâm, #160


6" x 4" Giảm đồng tâm, #160


- Giảm đồng tâm, thép thường, hàn đối đầu
- Mã hàng: CMD-064-402

Sản phẩm liên quan

Đang online :81 - Tổng truy cập : 128,985,515