• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com

16A-4P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước


16A-4P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước


 
16A-4P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước

 

- Tên hàng: Phích cắm di động loại kín nước (IP67)

- Mã của nhà SX: F0142U-6

Sản phẩm liên quan

Đang online :96 - Tổng truy cập : 129,270,799