x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Tuốc nơ vít tổ hợp
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã hàng : AKI-113-3946
Giá : 90,000 VNĐ
6x100mm Vít hai đầu Asaki AK-7000
Mã hàng : AKI-113-3842
Giá : 37,000 VNĐ
6x150mm Vít hai đầu Asaki AK-7002
Mã hàng : AKI-113-3843
Giá : 43,000 VNĐ
Bộ vít 27 chi tiết Asaki AK-9071
Mã hàng : AKI-113-2480
Giá : 73,000 VNĐ
Bút thử điện điện tử Asaki AK-9059
Mã hàng : AKI-113-2822
Giá : 52,000 VNĐ
Bộ vít điện tử 34 chi tiết Asaki AK-9072
Mã hàng : AKI-113-2823
Giá : 135,000 VNĐ
Bút thử điện hiển thị số Asaki AK-9058
Mã hàng : AKI-113-3200
Giá : 60,000 VNĐ
Bút thử điện một chiều DC Asaki AK-9063
Mã hàng : AKI-113-3201
Giá : 33,000 VNĐ
Bộ vít điện thoại 14 chi tiết Asaki AK-9070
Mã hàng : AKI-113-3204
Giá : 127,000 VNĐ
Bộ tô vít điện thoại 9 chi tiết Asaki AK-9073
Mã hàng : AKI-113-3205
Giá : 114,000 VNĐ
Bộ vít đóng 13 mũi Asaki AK-7192
Mã hàng : AKI-113-4178
Giá : 210,000 VNĐ
Bút thử điện Asaki AK-9066
Mã hàng : AKI-113-6285
Giá : 45,000 VNĐ
5x100mm Vít bake cách điện và thử điện Asaki AK-9086
Mã hàng : AKI-113-6233
Giá : 33,000 VNĐ
5x100mm Vít dẹp cách điện và thử điện Asaki AK-9087
Mã hàng : AKI-113-6234
Giá : 33,000 VNĐ
6x125mm Vít bake cách điện và thử điện Asaki AK-9088
Mã hàng : AKI-113-6236
Giá : 39,000 VNĐ
1 2
Đang online :104 - Tổng truy cập : 132,573,733