• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Saicom » Thiết bị chống sét
32A Dòng cắt 120KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0274
Giá : 10,010,000 VNĐ
32A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0277
Giá : 14,014,000 VNĐ
32A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-1141
Giá : 12,012,000 VNĐ
32A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0272
Giá : 5,506,000 VNĐ
32A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0273
Giá : 7,007,000 VNĐ
63A Dòng cắt 120KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0280
Giá : 18,910,000 VNĐ
63A Dòng cắt 200KA 3Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0281
Giá : 18,018,000 VNĐ
63A Dòng cắt 40KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0278
Giá : 7,007,000 VNĐ
63A Dòng cắt 80KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0279
Giá : 8,509,000 VNĐ
Vật tư và nhân công lắp đặt
Mã hàng : SAM-103-1142
Giá : 701,000 VNĐ
32A Dòng cắt 120KA 1Pha Cắt lọc sét
Mã hàng : SAM-103-0275
Giá : 8,008,000 VNĐ
1 2
Đang online :97 - Tổng truy cập : 132,325,681