• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Châu Phú » Quạt công nghiệp
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-8031A
Mã hàng : CPU-505-0033
Giá : 4,141,000 VNĐ
800mm Quạt hướng trục vỏ vuông 370W CAF-60-8031B
Mã hàng : CPU-505-0034
Giá : 4,268,000 VNĐ
Quạt hướng trục vỏ vuông CAF-60-1431
Mã hàng : CPU-505-0029
Giá : 9,706,000 VNĐ
500mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-5031
Mã hàng : CPU-505-0003
Giá : 2,157,000 VNĐ
700mm Quạt thổi cánh sắt 370W CAF-11-7031B
Mã hàng : CPU-505-0007
Giá : 3,549,000 VNĐ
800mm Quạt thổi cánh sắt 1100W CAF-11-8031
Mã hàng : CPU-505-0008
Giá : 3,700,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 550W CAF-11-6031/55
Mã hàng : CPU-505-0004
Giá : 2,435,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 750W CAF-11-6031/75
Mã hàng : CPU-505-0005
Giá : 2,567,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-11-7031
Mã hàng : CPU-505-0006
Giá : 2,908,000 VNĐ
400mm Quạt thổi treo tường 125W CAF-13-4031
Mã hàng : CPU-505-0009
Giá : 1,739,000 VNĐ
500mm Quạt thổi treo tường 370W CAF-13-5031
Mã hàng : CPU-505-0010
Giá : 1,993,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 550W CAF-13-6031/55
Mã hàng : CPU-505-0011
Giá : 2,235,000 VNĐ
600mm Quạt thổi treo tường 750W CAF-13-6031/75
Mã hàng : CPU-505-0012
Giá : 2,339,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 1100W CAF-13-7031
Mã hàng : CPU-505-0013
Giá : 2,812,000 VNĐ
700mm Quạt thổi treo tường 370W CAF-13-7031B
Mã hàng : CPU-505-0014
Giá : 3,936,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :73 - Tổng truy cập : 132,227,217