x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Châu Phú » Quạt công nghiệp
400mm Quạt hút vỏ vuông 125W CAF-22-4031
Mã hàng : CPU-505-0016
Giá : 1,980,000 VNĐ
500mm Quạt hút vỏ vuông 370W CAF-22-5031
Mã hàng : CPU-505-0017
Giá : 2,271,000 VNĐ
500mm Quạt hút vỏ vuông 180W CAF-22-5031A
Mã hàng : CPU-505-0018
Giá : 2,330,000 VNĐ
600mm Quạt hút vỏ vuông 1100W CAF-22-6031/55
Mã hàng : CPU-505-0019
Giá : 4,469,000 VNĐ
600mm Quạt hút vỏ vuông 4000W CAF-22-6031/75
Mã hàng : CPU-505-0020
Giá : 2,453,000 VNĐ
700mm Quạt hút vỏ vuông 1450W CAF-22-7031
Mã hàng : CPU-505-0021
Giá : 3,936,000 VNĐ
700mm Quạt hút vỏ vuông 370W CAF-22-7031B
Mã hàng : CPU-505-0022
Giá : 3,363,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1031A
Mã hàng : CPU-505-0024
Giá : 5,074,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-1031B
Mã hàng : CPU-505-0025
Giá : 5,197,000 VNĐ
1000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 750W CAF-60-1032
Mã hàng : CPU-505-0026
Giá : 9,728,000 VNĐ
1200mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1231
Mã hàng : CPU-505-0027
Giá : 7,676,000 VNĐ
1200mm Quạt hướng trục vỏ vuông 1100W CAF-60-1232
Mã hàng : CPU-505-0028
Giá : 10,602,000 VNĐ
1400mm Quạt hướng trục vỏ vuông 1500W CAF-60-1432
Mã hàng : CPU-505-0030
Giá : 12,367,000 VNĐ
1600mm Quạt hướng trục vỏ vuông 2200W CAF-60-1632
Mã hàng : CPU-505-0031
Giá : 18,687,000 VNĐ
2000mm Quạt hướng trục vỏ vuông 4000W CAF-60-2032
Mã hàng : CPU-505-0032
Giá : 24,407,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :105 - Tổng truy cập : 132,543,490