• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » PCE » Ổ phích cắm công nghiệp
32A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0472
Giá : 383,000 VNĐ
32A-5P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0484
Giá : 223,000 VNĐ
32A-5P-400V-IP44Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0424
Giá : 173,000 VNĐ
63A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0442
Giá : 530,000 VNĐ
63A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0444
Giá : 478,000 VNĐ
63A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0935
Giá : 483,000 VNĐ
63A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0458
Giá : 660,000 VNĐ
63A-3P-230V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0476
Giá : 430,000 VNĐ
63A-3P-230V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0452
Giá : 698,000 VNĐ
63A-4P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0445
Giá : 496,000 VNĐ
63A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0446
Giá : 531,000 VNĐ
63A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0459
Giá : 683,000 VNĐ
63A-4P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0477
Giá : 570,000 VNĐ
63A-4P-400V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0453
Giá : 709,000 VNĐ
63A-5P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0447
Giá : 603,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Đang online :83 - Tổng truy cập : 132,136,655