• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » PCE » Ổ phích cắm công nghiệp
32A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
Mã hàng : PCE-104-0489
Giá : 251,000 VNĐ
32A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0471
Giá : 362,000 VNĐ
32A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0932
Giá : 339,000 VNĐ
32A-4P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0483
Giá : 212,000 VNĐ
32A-4P-400V-IP44 Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0423
Giá : 159,000 VNĐ
32A-4P-440V-3H-IP67 Ổ cắm âm cho Container kín nước
Mã hàng : PCE-104-0410
Giá : 281,000 VNĐ
32A-4P-440V-3H-IP67 Ổ cắm nối cho Container kín nước
Mã hàng : PCE-104-0933
Giá : 239,000 VNĐ
32A-4P-440V-3H-IP67 Ổ cắm nối Container kín nước
Mã hàng : PCE-104-0934
Giá : 487,000 VNĐ
32A-4P-440V-3H-IP67 Phích cắm cho Container kín nước
Mã hàng : PCE-104-0411
Giá : 212,000 VNĐ
32A-5P-400V-6H-IP44 Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0433
Giá : 134,000 VNĐ
32A-5P-400V-6H-IP44 Ổ cắm nối loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0428
Giá : 130,000 VNĐ
32A-5P-400V-6H-IP44 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0436
Giá : 178,000 VNĐ
32A-5P-400V-6H-IP44 Phích cắm di động không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0412
Giá : 106,000 VNĐ
32A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0466
Giá : 271,000 VNĐ
32A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
Mã hàng : PCE-104-0490
Giá : 272,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Đang online :98 - Tổng truy cập : 132,242,174