• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » PCE » Ổ phích cắm công nghiệp
16A-5P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0481
Giá : 182,000 VNĐ
16A-5P-400V-IP44Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0430
Giá : 121,000 VNĐ
16A-5P-440V-6H-IP44 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0434
Giá : 112,000 VNĐ
32A-3P-230V-6H-IP44 Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0431
Giá : 112,000 VNĐ
32A-3P-230V-6H-IP44 Ổ cắm nối loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0426
Giá : 106,000 VNĐ
32A-3P-230V-6H-IP44 Phích cắm di động không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0930
Giá : 82,000 VNĐ
32A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0464
Giá : 253,000 VNĐ
32A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
Mã hàng : PCE-104-0488
Giá : 244,000 VNĐ
32A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0931
Giá : 121,000 VNĐ
32A-3P-230V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0482
Giá : 201,000 VNĐ
32A-3P-230V-IP44Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0422
Giá : 144,000 VNĐ
32A-4P-400V-6H-IP44 Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0432
Giá : 118,000 VNĐ
32A-4P-400V-6H-IP44 Ổ cắm nối loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0435
Giá : 127,000 VNĐ
32A-4P-400V-6H-IP44 Phích cắm di động không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0409
Giá : 91,000 VNĐ
32A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0465
Giá : 264,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Đang online :60 - Tổng truy cập : 130,947,558