• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » PCE » Ổ phích cắm công nghiệp
16A-4P-400V-6H-IP44 Ổ cắm nối loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0425
Giá : 90,000 VNĐ
16A-4P-400V-6H-IP44 Phích cắm di động không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0437
Giá : 66,000 VNĐ
16A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0462
Giá : 231,000 VNĐ
16A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
Mã hàng : PCE-104-0486
Giá : 189,000 VNĐ
16A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
Mã hàng : PCE-104-0487
Giá : 239,000 VNĐ
16A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0470
Giá : 106,000 VNĐ
16A-4P-400V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0480
Giá : 172,000 VNĐ
16A-4P-400V-IP44Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0420
Giá : 119,000 VNĐ
16A-5P-400V-6H-IP44 Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0927
Giá : 107,000 VNĐ
16A-5P-400V-6H-IP44 Ổ cắm nối loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0928
Giá : 98,000 VNĐ
16A-5P-400V-6H-IP44 Phích cắm di động không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0407
Giá : 72,000 VNĐ
16A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0463
Giá : 275,000 VNĐ
16A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0468
Giá : 205,000 VNĐ
16A-4P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0929
Giá : 290,000 VNĐ
16A-5P-400V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0408
Giá : 316,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Đang online :97 - Tổng truy cập : 132,322,339