• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » PCE » Ổ phích cắm công nghiệp
125A-5P-440V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0475
Giá : 1,241,000 VNĐ
16A 3P 250V ổ cắm âm có nắp
Mã hàng : PCE-104-0491
Giá : 61,000 VNĐ
16A IP20 250V Ổ cắm bằng nhựa loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0495
Giá : 106,000 VNĐ
16A IP44 250V Bộ 4 ổ cắm bằng nhựa
Mã hàng : PCE-104-0497
Giá : 3,809,000 VNĐ
16A IP44 Phích cắm bằng nhựa
Mã hàng : PCE-104-0492
Giá : 71,000 VNĐ
16A IP44 Phích cắm bằng nhựa chịu va đập
Mã hàng : PCE-104-0493
Giá : 85,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP44 Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0415
Giá : 90,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP44 Cắm nối loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0416
Giá : 86,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP44 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0417
Giá : 97,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP44 Phích cắm di động không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0418
Giá : 56,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm nối loại kín nước (IP67)
Mã hàng : PCE-104-0485
Giá : 172,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0469
Giá : 251,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0479
Giá : 220,000 VNĐ
16A-3P-230V-IP44Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0419
Giá : 101,000 VNĐ
16A-4P-400V-6H-IP44 Ổ cắm gắn âm không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0429
Giá : 101,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6
Đang online :48 - Tổng truy cập : 129,026,461