• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » PCE » Ổ phích cắm công nghiệp
125A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0496
Giá : 1,344,000 VNĐ
125A-3P-230V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0455
Giá : 1,783,000 VNĐ
125A-3P-230V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0473
Giá : 1,179,000 VNĐ
125A-3P-230V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0494
Giá : 1,678,000 VNĐ
125A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0439
Giá : 1,386,000 VNĐ
125A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-1206
Giá : 1,429,000 VNĐ
125A-4P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0456
Giá : 1,708,000 VNĐ
125A-4P-400V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-04
Giá : 1,789,000 VNĐ
125A-4P-440V-6H-IP67 Phích cắm di động loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0474
Giá : 1,211,000 VNĐ
125A-5P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0440
Giá : 1,622,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm kín nước thẳng
Mã hàng : PCE-104-0461
Giá : 269,000 VNĐ
16A-3P-230V-6H-IP67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0467
Giá : 176,000 VNĐ
125A-5P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm gắn âm loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0441
Giá : 1,547,000 VNĐ
125A-5P-400V-6H-IP66/67 Ổ cắm nối loại kín nước
Mã hàng : PCE-104-0457
Giá : 1,832,000 VNĐ
125A-5P-400V-IP66/67 Ổ cắm nổi loại không kín nước
Mã hàng : PCE-104-0451
Giá : 1,844,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Đang online :68 - Tổng truy cập : 132,161,971