• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Mũi khoan bê tông gài SDS
12.7x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03280
Mã hàng : MKT-115-3546
Giá : 27,000 VNĐ
12.7x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03296
Mã hàng : MKT-115-3547
Giá : 40,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00050
Mã hàng : MKT-115-3527
Giá : 17,000 VNĐ
5.5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00044
Mã hàng : MKT-115-3525
Giá : 18,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16302
Mã hàng : MKT-115-3571
Giá : 121,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00387
Mã hàng : MKT-115-3572
Giá : 110,000 VNĐ
26x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08078
Mã hàng : MKT-115-3575
Giá : 124,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-115-3563
Giá : 64,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15235
Mã hàng : MKT-115-3568
Giá : 113,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-115-3566
Giá : 86,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16265
Mã hàng : MKT-115-3567
Giá : 86,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00240
Mã hàng : MKT-115-3544
Giá : 29,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00234
Mã hàng : MKT-115-3543
Giá : 27,000 VNĐ
11x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00212
Mã hàng : MKT-115-3541
Giá : 19,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00228
Mã hàng : MKT-115-3542
Giá : 22,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :143 - Tổng truy cập : 139,065,436