x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Mũi khoan bê tông gài SDS
12.7x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03296
Mã hàng : MKT-115-3547
Giá : 43,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16302
Mã hàng : MKT-115-3571
Giá : 123,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00387
Mã hàng : MKT-115-3572
Giá : 112,000 VNĐ
26x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08078
Mã hàng : MKT-115-3575
Giá : 127,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-115-3563
Giá : 70,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15235
Mã hàng : MKT-115-3568
Giá : 115,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-115-3566
Giá : 93,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16265
Mã hàng : MKT-115-3567
Giá : 93,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00240
Mã hàng : MKT-115-3544
Giá : 32,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00228
Mã hàng : MKT-115-3542
Giá : 25,000 VNĐ
14x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00262
Mã hàng : MKT-115-3550
Giá : 32,000 VNĐ
13x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16128
Mã hàng : MKT-115-3549
Giá : 43,000 VNĐ
5.5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16106
Mã hàng : MKT-115-3526
Giá : 22,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00371
Mã hàng : MKT-115-3569
Giá : 94,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08062
Mã hàng : MKT-115-3570
Giá : 107,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :85 - Tổng truy cập : 132,441,267