• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Mũi khoan bê tông gài SDS
11x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00212
Mã hàng : MKT-115-3541
Giá : 21,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00197
Mã hàng : MKT-115-3540
Giá : 30,000 VNĐ
13x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00256
Mã hàng : MKT-115-3548
Giá : 27,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00066
Mã hàng : MKT-115-3528
Giá : 20,000 VNĐ
6.5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00088
Mã hàng : MKT-115-3529
Giá : 20,000 VNĐ
4x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00016
Mã hàng : MKT-115-3522
Giá : 19,000 VNĐ
5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00022
Mã hàng : MKT-115-3523
Giá : 19,000 VNĐ
5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00038
Mã hàng : MKT-115-3524
Giá : 19,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00278
Mã hàng : MKT-115-3551
Giá : 41,000 VNĐ
12.7x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03280
Mã hàng : MKT-115-3546
Giá : 30,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00050
Mã hàng : MKT-115-3527
Giá : 19,000 VNĐ
5.5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00044
Mã hàng : MKT-115-3525
Giá : 20,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :106 - Tổng truy cập : 132,386,323