• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Mũi khoan bê tông gài SDS
8x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00125
Mã hàng : MKT-115-3533
Giá : 18,000 VNĐ
6.5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00094
Mã hàng : MKT-115-3530
Giá : 18,000 VNĐ
7x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00103
Mã hàng : MKT-115-3531
Giá : 18,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-09117
Mã hàng : MKT-115-3538
Giá : 21,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00181
Mã hàng : MKT-115-3539
Giá : 24,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00153
Mã hàng : MKT-115-3536
Giá : 26,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00169
Mã hàng : MKT-115-3537
Giá : 22,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03311
Mã hàng : MKT-115-3573
Giá : 128,000 VNĐ
26x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15263
Mã hàng : MKT-115-3576
Giá : 161,000 VNĐ
28x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16318
Mã hàng : MKT-115-3577
Giá : 188,000 VNĐ
12x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16112
Mã hàng : MKT-115-3545
Giá : 36,000 VNĐ
26x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00393
Mã hàng : MKT-115-3574
Giá : 124,000 VNĐ
10x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00175
Mã hàng : MKT-115-3519
Giá : 18,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :122 - Tổng truy cập : 137,523,696