• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Mũi khoan bê tông gài SDS
18x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16215
Mã hàng : MKT-115-3559
Giá : 59,000 VNĐ
18x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16209
Mã hàng : MKT-115-3557
Giá : 47,000 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00321
Mã hàng : MKT-115-3558
Giá : 54,000 VNĐ
17x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00315
Mã hàng : MKT-115-3556
Giá : 50,000 VNĐ
16x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00309
Mã hàng : MKT-115-3554
Giá : 54,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16287
Mã hàng : MKT-115-3555
Giá : 88,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00290
Mã hàng : MKT-115-3553
Giá : 66,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00278
Mã hàng : MKT-115-3551
Giá : 37,000 VNĐ
16x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03981
Mã hàng : MKT-115-3552
Giá : 39,000 VNĐ
18x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-17566
Mã hàng : MKT-115-3562
Giá : 101,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
Mã hàng : MKT-115-3560
Giá : 70,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16221
Mã hàng : MKT-115-3561
Giá : 74,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00131
Mã hàng : MKT-115-3534
Giá : 18,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00147
Mã hàng : MKT-115-3535
Giá : 22,000 VNĐ
7x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00119
Mã hàng : MKT-115-3532
Giá : 18,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :160 - Tổng truy cập : 138,906,430