• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Mũi khoan bê tông gài SDS
10x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00197
Mã hàng : MKT-115-3540
Giá : 27,000 VNĐ
14x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00262
Mã hàng : MKT-115-3550
Giá : 29,000 VNĐ
13x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00256
Mã hàng : MKT-115-3548
Giá : 25,000 VNĐ
13x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16128
Mã hàng : MKT-115-3549
Giá : 40,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00066
Mã hàng : MKT-115-3528
Giá : 18,000 VNĐ
6.5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00088
Mã hàng : MKT-115-3529
Giá : 18,000 VNĐ
5.5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16106
Mã hàng : MKT-115-3526
Giá : 20,000 VNĐ
4x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00016
Mã hàng : MKT-115-3522
Giá : 17,000 VNĐ
5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00022
Mã hàng : MKT-115-3523
Giá : 17,000 VNĐ
5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00038
Mã hàng : MKT-115-3524
Giá : 17,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00371
Mã hàng : MKT-115-3569
Giá : 87,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08062
Mã hàng : MKT-115-3570
Giá : 99,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00359
Mã hàng : MKT-115-3564
Giá : 66,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16259
Mã hàng : MKT-115-3565
Giá : 67,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :111 - Tổng truy cập : 137,423,673