• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Không có » Mũi khoan bê tông gài SDS
25x310mm Mũi khoan bê tông 201-250310-1
Mã hàng : TEP-115-1256
Giá : 146,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan bê tông 201-250350-1
Mã hàng : TEP-115-1257
Giá : 160,000 VNĐ
25x400mm Mũi khoan bê tông 201-250400-1
Mã hàng : TEP-115-1258
Giá : 178,000 VNĐ
25x460mm Mũi khoan bê tông 201-250460-1
Mã hàng : TEP-115-1259
Giá : 192,000 VNĐ
25x600mm Mũi khoan bê tông 201-250600-1
Mã hàng : TEP-115-1260
Giá : 255,000 VNĐ
25x800mm Mũi khoan bê tông 201-250800-1
Mã hàng : TEP-115-1261
Giá : 346,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060110-1
Mã hàng : TEP-115-1263
Giá : 21,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông 201-060160-1
Mã hàng : TEP-115-1273
Giá : 22,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-060160-1
Mã hàng : TEP-115-1264
Giá : 23,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông 201-060260-1
Mã hàng : TEP-115-1266
Giá : 33,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Plus+ 201-080110-1
Mã hàng : TEP-115-1268
Giá : 26,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã hàng : TEP-115-1052
Giá : 23,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông 201-080210-1
Mã hàng : TEP-115-1271
Giá : 31,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông 201-080260-1
Mã hàng : TEP-115-1272
Giá : 35,000 VNĐ
12x110mm Mũi khoan bê tông 201-120110-1
Mã hàng : TEP-115-1200
Giá : 28,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6
Đang online :88 - Tổng truy cập : 132,380,340