• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Không có » Mũi khoan bê tông gài SDS
22x460mm Mũi khoan bê tông 201-220460-1
Mã hàng : TEP-115-1241
Giá : 164,000 VNĐ
22x600mm Mũi khoan bê tông 201-220600-1
Mã hàng : TEP-115-1242
Giá : 219,000 VNĐ
22x800mm Mũi khoan bê tông 201-220800-1
Mã hàng : TEP-115-1243
Giá : 292,000 VNĐ
24x1000mm Mũi khoan bê tông 201-241000-1
Mã hàng : TEP-115-1244
Giá : 415,000 VNĐ
24x210mm Mũi khoan bê tông 201-240210-1
Mã hàng : TEP-115-1245
Giá : 110,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông 201-240260-1
Mã hàng : TEP-115-1246
Giá : 123,000 VNĐ
24x310mm Mũi khoan bê tông 201-240310-1
Mã hàng : TEP-115-1247
Giá : 146,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan bê tông 201-240350-1
Mã hàng : TEP-115-1248
Giá : 160,000 VNĐ
24x400mm Mũi khoan bê tông 201-240400-1
Mã hàng : TEP-115-1249
Giá : 173,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông 201-240460-1
Mã hàng : TEP-115-1250
Giá : 192,000 VNĐ
24x600mm Mũi khoan bê tông 201-240600-1
Mã hàng : TEP-115-1251
Giá : 251,000 VNĐ
24x800mm Mũi khoan bê tông 201-240800-1
Mã hàng : TEP-115-1252
Giá : 341,000 VNĐ
25x1000mm Mũi khoan bê tông 201-251000-1
Mã hàng : TEP-115-1253
Giá : 419,000 VNĐ
25x210mm Mũi khoan bê tông 201-250210-1
Mã hàng : TEP-115-1254
Giá : 110,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông 201-250260-1
Mã hàng : TEP-115-1255
Giá : 128,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6
Đang online :67 - Tổng truy cập : 130,945,217