x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Không có » Mũi khoan bê tông gài SDS
18x600mm Mũi khoan bê tông 201-180600-1
Mã hàng : TEP-115-1226
Giá : 164,000 VNĐ
20x1000mm Mũi khoan bê tông 201-201000-1
Mã hàng : TEP-115-1227
Giá : 319,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông 201-200210-1
Mã hàng : TEP-115-1228
Giá : 80,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông 201-200260-1
Mã hàng : TEP-115-1229
Giá : 96,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông 201-200310-1
Mã hàng : TEP-115-1230
Giá : 110,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông 201-200350-1
Mã hàng : TEP-115-1231
Giá : 119,000 VNĐ
20x400mm Mũi khoan bê tông 201-200400-1
Mã hàng : TEP-115-1232
Giá : 132,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông 201-200460-1
Mã hàng : TEP-115-1233
Giá : 146,000 VNĐ
20x600mm Mũi khoan bê tông 201-200600-1
Mã hàng : TEP-115-1234
Giá : 196,000 VNĐ
20x800mm Mũi khoan bê tông 201-200800-1
Mã hàng : TEP-115-1235
Giá : 261,000 VNĐ
22x1000mm Mũi khoan bê tông 201-221000-1
Mã hàng : TEP-115-1236
Giá : 342,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông 201-220260-1
Mã hàng : TEP-115-1237
Giá : 110,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông 201-220310-1
Mã hàng : TEP-115-1238
Giá : 128,000 VNĐ
22x350mm Mũi khoan bê tông 201-220350-1
Mã hàng : TEP-115-1239
Giá : 132,000 VNĐ
22x400mm Mũi khoan bê tông 201-220400-1
Mã hàng : TEP-115-1240
Giá : 151,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6
Đang online :103 - Tổng truy cập : 132,562,490