• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Bosch » Mũi khoan bê tông gài SDS
8x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684612
Mã hàng : BSH-115-3016
Giá : 34,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684618
Mã hàng : BSH-115-3017
Giá : 37,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684605
Mã hàng : BSH-115-3015
Giá : 30,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684606
Mã hàng : BSH-115-3021
Giá : 32,000 VNĐ
7x110mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684610
Mã hàng : BSH-115-3022
Giá : 36,000 VNĐ
7x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684611
Mã hàng : BSH-115-3023
Giá : 37,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684614
Mã hàng : BSH-115-3024
Giá : 45,000 VNĐ
9x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684616
Mã hàng : BSH-115-3025
Giá : 52,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684617
Mã hàng : BSH-115-3026
Giá : 54,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684621
Mã hàng : BSH-115-3027
Giá : 67,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684626
Mã hàng : BSH-115-3028
Giá : 50,000 VNĐ
12x350mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684629
Mã hàng : BSH-115-3029
Giá : 107,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684634
Mã hàng : BSH-115-3030
Giá : 78,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684636
Mã hàng : BSH-115-3031
Giá : 111,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684641
Mã hàng : BSH-115-3032
Giá : 140,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :138 - Tổng truy cập : 139,065,336