• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Bosch » Mũi khoan bê tông gài SDS
12x350mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684629
Mã hàng : BSH-115-3029
Giá : 118,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684634
Mã hàng : BSH-115-3030
Giá : 91,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684636
Mã hàng : BSH-115-3031
Giá : 122,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684641
Mã hàng : BSH-115-3032
Giá : 154,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684644
Mã hàng : BSH-115-3033
Giá : 235,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684647
Mã hàng : BSH-115-3034
Giá : 208,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684650
Mã hàng : BSH-115-3035
Giá : 301,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684653
Mã hàng : BSH-115-3036
Giá : 235,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684655
Mã hàng : BSH-115-3037
Giá : 301,000 VNĐ
22x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684657
Mã hàng : BSH-115-3038
Giá : 282,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684659
Mã hàng : BSH-115-3039
Giá : 390,000 VNĐ
24x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684661
Mã hàng : BSH-115-3040
Giá : 376,000 VNĐ
26x250mm Mũi khoan bê tông Bosch 2608684666
Mã hàng : BSH-115-3041
Giá : 402,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông S3 Bosch 2608680269
Mã hàng : BSH-115-3055
Giá : 24,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông S3 Bosch 2608680262
Mã hàng : BSH-115-3056
Giá : 22,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :89 - Tổng truy cập : 132,370,049