x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
4” Máy mài 715W Hitachi PDA100M
Mã hàng : HTC-302-0591
Giá : 896,000 VNĐ
5" Máy mài 1200W Hitachi G13SC2
Mã hàng : HTC-302-0568
Giá : 2,656,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2300W Hitachi G18SE3
Mã hàng : HTC-302-0569
Giá : 2,472,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2300W Hitachi G23SC3
Mã hàng : HTC-302-0570
Giá : 2,285,000 VNĐ
4” Máy mài 705W Hitachi PDA100K
Mã hàng : HTC-302-0590
Giá : 1,496,000 VNĐ
7” Máy mài góc 2000W Hitachi G18SR
Mã hàng : HTC-302-0592
Giá : 2,442,000 VNĐ
4” Máy mài góc 600W Hitachi G10SS2
Mã hàng : HTC-302-0599
Giá : 672,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1200W Hitachi G15SA2
Mã hàng : HTC-302-0600
Giá : 2,086,000 VNĐ
9” Máy mài góc 2000W Hitachi G23SF2
Mã hàng : HTC-302-0601
Giá : 2,262,000 VNĐ
4" Máy mài góc 730W Hitachi G10SR3
Mã hàng : HTC-302-1163
Giá : 896,000 VNĐ
4" Máy mài góc 840W Hitachi G10SN
Mã hàng : HTC-302-1164
Giá : 1,100,000 VNĐ
5" Máy mài góc 730W Hitachi G13SR3
Mã hàng : HTC-302-1165
Giá : 1,175,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Hitachi G13SN
Mã hàng : HTC-302-1166
Giá : 1,186,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Hitachi G18SW
Mã hàng : HTC-302-1167
Giá : 2,203,000 VNĐ
Đang online :55 - Tổng truy cập : 132,578,189