• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Maktec » Máy khoan tốc độ cao
6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Maktec MT652
Mã hàng : MKT-301-1040
Giá : 564,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan tốc độ cao 230W Maktec MT653
Mã hàng : MKT-301-1041
Giá : 636,000 VNĐ
10mm Máy Khoan Maktec MT605
Mã hàng : MKT-301-0771
Giá : 636,000 VNĐ
10mm Máy khoan Maktec MT606
Mã hàng : MKT-301-0772
Giá : 732,000 VNĐ
10mm Máy khoan Maktec MT607
Mã hàng : MKT-301-0773
Giá : 756,000 VNĐ
13mm Máy khoan sắt 800W Maktec MT621
Mã hàng : MKT-301-1298
Giá : 1,247,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Maktec MT603
Mã hàng : MKT-301-0136
Giá : 15 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Maktec MT650
Mã hàng : MKT-301-0137
Giá : 15 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Maktec MT651
Mã hàng : MKT-301-0389
Giá : 15 VNĐ
Đang online :145 - Tổng truy cập : 138,957,388