x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy khoan tốc độ cao
6.5mm Máy khoan 480W Makita 6016
Mã hàng : MKT-301-0377
Giá : 5,368,000 VNĐ
13mm Máy khoan 530W Makita 6307
Mã hàng : MKT-301-0378
Giá : 2,174,000 VNĐ
10mm Máy khoan 350W Makita 6410
Mã hàng : MKT-301-0022
Giá : 1,597,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6411
Mã hàng : MKT-301-0396
Giá : 901,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Makita 6501
Mã hàng : MKT-301-0023
Giá : 1,958,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6412
Mã hàng : MKT-301-0397
Giá : 954,000 VNĐ
10mm Máy khoan 350W Makita 6409
Mã hàng : MKT-301-0021
Giá : 1,107,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6413
Mã hàng : MKT-301-0398
Giá : 1,003,000 VNĐ
12mm Máy khoan góc 450W Makita DA4000LR
Mã hàng : MKT-301-0501
Giá : 10,409,000 VNĐ
16mm Máy khoan tốc độ cao 710W Makita HP1630
Mã hàng : MKT-301-0409
Giá : 1,201,000 VNĐ
13mm Máy khoan sắt 750W Makita DS4011
Mã hàng : MKT-301-1247
Giá : 4,839,000 VNĐ
13mm Máy khoan tốc độ cao Makita DP4010
Mã hàng : MKT-301-0847
Giá : 2,283,000 VNĐ
Đang online :110 - Tổng truy cập : 132,498,944