• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy khoan tốc độ cao
6.5mm Máy khoan 480W Makita 6016
Mã hàng : MKT-301-0377
Giá : 5,311,000 VNĐ
13mm Máy khoan 530W Makita 6307
Mã hàng : MKT-301-0378
Giá : 2,151,000 VNĐ
10mm Máy khoan 350W Makita 6410
Mã hàng : MKT-301-0022
Giá : 1,580,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6411
Mã hàng : MKT-301-0396
Giá : 891,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Makita 6501
Mã hàng : MKT-301-0023
Giá : 1,937,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6412
Mã hàng : MKT-301-0397
Giá : 943,000 VNĐ
10mm Máy khoan 350W Makita 6409
Mã hàng : MKT-301-0021
Giá : 1,096,000 VNĐ
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6413
Mã hàng : MKT-301-0398
Giá : 992,000 VNĐ
12mm Máy khoan góc 450W Makita DA4000LR
Mã hàng : MKT-301-0501
Giá : 10,299,000 VNĐ
16mm Máy khoan tốc độ cao 710W Makita HP1630
Mã hàng : MKT-301-0409
Giá : 1,188,000 VNĐ
13mm Máy khoan sắt 750W Makita DS4011
Mã hàng : MKT-301-1247
Giá : 4,788,000 VNĐ
13mm Máy khoan tốc độ cao Makita DP4010
Mã hàng : MKT-301-0847
Giá : 2,258,000 VNĐ
Đang online :121 - Tổng truy cập : 137,227,797