• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » DCA » Máy khoan tốc độ cao
10mm Máy khoan điện DCA J1Z-FF-10A
Mã hàng : TEP-301-0322
Giá : 591,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan điện DCA J1Z-FF-6A
Mã hàng : TEP-301-0321
Giá : 473,000 VNĐ
20mm Máy khoan DCA Z1C-FF-20
Mã hàng : TEP-301-0331
Giá : 1,576,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA J1Z-FF-13
Mã hàng : TEP-301-0323
Giá : 880,000 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W DCA AJZ02-6A (J1Z-FF02-6A)
Mã hàng : DCA-301-1311
Giá : 398,000 VNĐ
10mm Máy khoan 430W DCA AJZ02-10A
Mã hàng : DCA-301-1312
10mm Máy khoan 300W DCA AJZ03-10A
Mã hàng : DCA-301-1313
10mm Máy khoan 500W DCA AJZ05-10A
Mã hàng : DCA-301-1315
Giá : 444,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA AJZ05-13
Mã hàng : DCA-301-1316
10mm Máy khoan 500W DCA AJZ07-10 (J1Z-FF07-10)
Mã hàng : DCA-301-1318
Giá : 585,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W DCA AZJ02-13 (Z1J-FF02-13)
Mã hàng : DCA-301-1319
Giá : 504,000 VNĐ
13mm Máy khoan 800W DCA AJZ03-13B
Mã hàng : DCA-301-1320
16mm Máy khoan 800W DCA AJZ16A (Z1J-FF-16A)
Mã hàng : DCA-301-1321
Giá : 706,000 VNĐ
16mm Máy khoan 1010W DCA AJZ03-16A (Z1J-FF03-16)
Mã hàng : DCA-301-1322
Giá : 766,000 VNĐ
1 2
Đang online :115 - Tổng truy cập : 137,422,459