• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Black Decker » Máy khoan tốc độ cao
13mm Máy khoan 500W Black Decker KR55RE
Mã hàng : BLD-301-0465
Giá : 1,011,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black Decker KR510KA
Mã hàng : BLD-301-0466
Giá : 980,000 VNĐ
10mm Máy khoan Black Decker KTD10RE
Mã hàng : BLD-301-0469
Giá : 918,000 VNĐ
13mm Máy khoan Black Decker KTD13RE
Mã hàng : BLD-301-0470
Giá : 1,207,000 VNĐ
10mm máy khoan Black Decker KTR10RE
Mã hàng : BLD-301-0474
Giá : 877,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W Black Decker HM10
Mã hàng : BLD-301-0250
Giá : 942,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W Black Decker CD50
Mã hàng : BLD-301-0246
Giá : 843,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W Black Decker KR510RE
Mã hàng : BLD-301-0259
Giá : 895,000 VNĐ
13mm Máy khoan 500W Black Decker HM13
Mã hàng : BLD-301-0251
Giá : 927,000 VNĐ
13mm Máy khoan 550W kèm 49 phụ kiện Black and Decker KR554REP11
Mã hàng : BLD-301-1073
Giá : 1,317,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black and Decker KR704REKP20
Mã hàng : BLD-301-1077
Giá : 677,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Black and Decker KR604REK
Mã hàng : BLD-301-1078
Giá : 755,000 VNĐ
10mm Máy khoan 500W Black and Decker KR504REKP20
Mã hàng : BLD-301-1079
Giá : 607,000 VNĐ
10mm Máy khoan 450W Black and Decker KR454RE
Mã hàng : BLD-301-1080
Giá : 610,000 VNĐ
Đang online :120 - Tổng truy cập : 138,951,228