• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
26mm Máy khoan búa 810W Metabo KHE-2643
Mã hàng : MTB-301-1294
Giá : 5,568,000 VNĐ
10mm Máy khoan 560W Metabo BE560
Mã hàng : MTB-301-0154
Giá : 1,174,000 VNĐ
13mm Máy khoan 1010W Metabo KHE28
Mã hàng : MTB-301-0167
Giá : 9,525,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE 561 (hộp giấy)
Mã hàng : MTB-301-0275
Giá : 1,607,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE 561 (hộp nhựa)
Mã hàng : MTB-301-0479
Giá : 1,786,000 VNĐ
16mm Máy khoan 660W Metabo SB660
Mã hàng : MTB-301-0172
Giá : 2,093,000 VNĐ
16mm Máy khoan 660W Metabo SBE660
Mã hàng : MTB-301-0173
Giá : 4,150,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 450W Metabo BHE20 Compact
Mã hàng : MTB-301-0158
Giá : 5,140,000 VNĐ
20mm Máy khoan va đập 1010W Metabo SBE1010 Plus
Mã hàng : MTB-301-0285
Giá : 8,045,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 660W Metabo BHE22
Mã hàng : MTB-301-0159
Giá : 4,014,000 VNĐ
24mm Máy khoan 705W Metabo KHE24
Mã hàng : MTB-301-0166
Giá : 5,653,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa 705W Metabo BHE24
Mã hàng : MTB-301-0160
Giá : 3,822,000 VNĐ
26mm Máy khoan 3 chức năng 800W Metabo KHE26
Mã hàng : MTB-301-0278
Giá : 5,688,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 750W Metabo BHE26
Mã hàng : MTB-301-0161
Giá : 5,183,000 VNĐ
32mm Máy khoan 900W Metabo KHE32
Mã hàng : MTB-301-0168
Giá : 8,655,000 VNĐ
1 2
Đang online :54 - Tổng truy cập : 130,830,757