• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
22mm Máy khoan búa 660W Metabo BHE22
Mã hàng : MTB-301-0159
Giá : 4,632,000 VNĐ
10mm Máy khoan 560W Metabo BE560
Mã hàng : MTB-301-0154
13mm Máy khoan 1010W Metabo KHE28
Mã hàng : MTB-301-0167
Giá : 9,366,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE 561 (hộp giấy)
Mã hàng : MTB-301-0275
Giá : 1,579,000 VNĐ
13mm Máy khoan 560W Metabo SBE 561 (hộp nhựa)
Mã hàng : MTB-301-0479
Giá : 1,756,000 VNĐ
16mm Máy khoan 660W Metabo SB660
Mã hàng : MTB-301-0172
16mm Máy khoan 660W Metabo SBE660
Mã hàng : MTB-301-0173
20mm Máy khoan búa 450W Metabo BHE20 Compact
Mã hàng : MTB-301-0158
Giá : 5,053,000 VNĐ
24mm Máy khoan 705W Metabo KHE24
Mã hàng : MTB-301-0166
Giá : 5,558,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 750W Metabo BHE26
Mã hàng : MTB-301-0161
Giá : 5,095,000 VNĐ
32mm Máy khoan 900W Metabo KHE32
Mã hàng : MTB-301-0168
45mm Máy khoan 3 chức năng 1300W Metabo KHE56
Mã hàng : MTB-301-0279
Giá : 15,264,000 VNĐ
1 2
Đang online :120 - Tổng truy cập : 139,144,660