• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
13mm Khoan búa Hitachi FDV16VB2
Mã hàng : HTC-301-0576
Giá : 1,313,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa Hitachi DH22PG
Mã hàng : HTC-301-0578
Giá : 2,004,000 VNĐ
24mm Máy khoan búa xoay 800W Hitachi DH24PC3
Mã hàng : HTC-301-0579
Giá : 3,375,000 VNĐ
13mm Máy khoan 550W Hitachi DV13VSS
Mã hàng : HTC-301-0597
Giá : 998,000 VNĐ
16mm Máy khoan búa 600W Hitachi DV16VSS
Mã hàng : HTC-301-1151
Giá : 1,201,000 VNĐ
24mm Máy khoan động lực 730W Hitachi DH24PH
Mã hàng : HTC-301-1152
Giá : 2,818,000 VNĐ
24mm Máy khoan động lực 730W Hitachi DH24PG
Mã hàng : HTC-301-1153
Giá : 2,523,000 VNĐ
26mm Máy khoan động lực 830W Hitachi DH26PB
Mã hàng : HTC-301-1154
Giá : 2,940,000 VNĐ
26mm Máy khoan động lực 830W Hitachi DH26PC
Mã hàng : HTC-301-1155
Giá : 3,144,000 VNĐ
28mm Máy khoan động lực 850W Hitachi DH28PBY
Mã hàng : HTC-301-1156
Giá : 3,337,000 VNĐ
28mm Máy khoan động lực 850W Hitachi DH28PCY
Mã hàng : HTC-301-1157
Giá : 3,591,000 VNĐ
25mm Máy khoan động lực 1050W Hitachi PR25B
Mã hàng : HTC-301-1158
Giá : 16,976,000 VNĐ
38mm Máy khoan động lực 1050W Hitachi PR38E
Mã hàng : HTC-301-1159
Giá : 11,840,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa Hitachi DV20VB2
Mã hàng : HTC-301-0577
Đang online :82 - Tổng truy cập : 132,129,290