• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
10mm Máy Khoan 500W Bosch GSB 10RE
Mã hàng : BSH-301-0235
Giá : 1,113,000 VNĐ
10mm Máy Khoan 650W Bosch GSB 13RE
Mã hàng : BSH-301-0236
Giá : 1,305,000 VNĐ
16mm Máy Khoan 700W Bosch GSB 16RE
Mã hàng : BSH-301-0237
Giá : 1,461,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DFR
Mã hàng : BSH-301-0481
Giá : 4,161,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DRE
Mã hàng : BSH-301-0482
Giá : 3,583,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26E
Mã hàng : BSH-301-0498
Giá : 3,249,000 VNĐ
18mm Máy khoan 550W Bosch GBH 2-18RE
Mã hàng : BSH-301-0214
Giá : 2,080,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 620W Bosch GBH 2-22E
Mã hàng : BSH-301-0215
Giá : 2,341,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 620W Bosch GBH 2-22RE
Mã hàng : BSH-301-0216
Giá : 2,519,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DE
Mã hàng : BSH-301-0217
Giá : 3,370,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26RE
Mã hàng : BSH-301-0218
Giá : 3,352,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa rotor đứng 800W Bosch GBH3-28DRE
Mã hàng : BSH-301-0491
Giá : 5,503,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa 710W Bosch GBH 2-23 REA
Mã hàng : BSH-301-0562
Giá : 3,784,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa 900W Bosch GBH 4-32 DFR
Mã hàng : BSH-301-0563
Giá : 9,606,000 VNĐ
1 2
Đang online :113 - Tổng truy cập : 137,338,763