• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
10mm Máy Khoan 650W Bosch GSB 13RE
Mã hàng : BSH-301-0236
Giá : 1,332,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DFR
Mã hàng : BSH-301-0481
Giá : 4,249,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DRE
Mã hàng : BSH-301-0482
Giá : 3,659,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26E
Mã hàng : BSH-301-0498
Giá : 3,317,000 VNĐ
18mm Máy khoan 550W Bosch GBH 2-18RE
Mã hàng : BSH-301-0214
Giá : 2,123,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 620W Bosch GBH 2-22E
Mã hàng : BSH-301-0215
Giá : 2,390,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 620W Bosch GBH 2-22RE
Mã hàng : BSH-301-0216
Giá : 2,572,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DE
Mã hàng : BSH-301-0217
Giá : 3,441,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26RE
Mã hàng : BSH-301-0218
Giá : 3,423,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa rotor đứng 800W Bosch GBH3-28DRE
Mã hàng : BSH-301-0491
Giá : 5,619,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa 710W Bosch GBH 2-23 REA
Mã hàng : BSH-301-0562
Giá : 3,863,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa 900W Bosch GBH 4-32 DFR
Mã hàng : BSH-301-0563
Giá : 9,809,000 VNĐ
Máy khoan động lực Bosch GBM 32-4
Mã hàng : BSH-301-0665
Giá : 16,012,000 VNĐ
Máy khoan búa Bosch GBH 7-46DE
Mã hàng : BSH-301-0666
Giá : 14,388,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa 850W Bosch GBH 2-28 DV
Mã hàng : BSH-301-0863
Giá : 4,437,000 VNĐ
1 2
Đang online :123 - Tổng truy cập : 138,930,105