• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
45mm Máy khoan búa 1.500W Bosch GBH 8-45D
Mã hàng : BSH-301-1103
Giá : 16,095,000 VNĐ
1.500W Máy đục Bosch GSH 9VC
Mã hàng : BSH-305-1104
Giá : 15,485,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 620W Bosch GBH 2-22RE
Mã hàng : BSH-301-0216
Giá : 2,548,000 VNĐ
10mm Bộ máy khoan Bosch GSB 13RE
Mã hàng : KMV-301-0700
Giá : 2,156,000 VNĐ
23mm Máy khoan búa 650W Bosch GBH 2-23E
Mã hàng : BSH-301-0705
Giá : 2,658,000 VNĐ
23mm Máy khoan búa 650W Bosch GBH 2-23RE
Mã hàng : BSH-301-0706
Giá : 2,777,000 VNĐ
18mm Máy khoan 550W Bosch GBH 2-18RE
Mã hàng : BSH-301-0214
Giá : 2,042,000 VNĐ
22mm Máy khoan búa 620W Bosch GBH 2-22E
Mã hàng : BSH-301-0215
Giá : 2,367,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa 720W Bosch GBH 3-28 E
Mã hàng : BSH-301-0219
Giá : 5,371,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 600W Bosch GBH 2-20 RE
Mã hàng : BSH-301-0867
Giá : 2,498,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 600W Bosch GBH 2-20 DRE
Mã hàng : BSH-301-0868
Giá : 2,611,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa 710W Bosch GBH 2-23 REA
Mã hàng : BSH-301-0562
Giá : 3,826,000 VNĐ
Máy khoan búa Bosch GBH 7-46DE
Mã hàng : BSH-301-0666
Giá : 14,251,000 VNĐ
1 2
Đang online :95 - Tổng truy cập : 132,268,746