• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
10mm Máy Khoan 650W Bosch GSB 13RE
Mã hàng : BSH-301-0236
Giá : 1,263,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan động lực 100 chi tiết 550W Bosch GSB 550
Mã hàng : BSH-301-1276
Giá : 1,236,000 VNĐ
10mm Máy Khoan 500W Bosch GSB 10RE
Mã hàng : BSH-301-0235
Giá : 1,093,000 VNĐ
16mm Máy Khoan 700W Bosch GSB 16RE
Mã hàng : BSH-301-0237
Giá : 1,434,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DFR
Mã hàng : BSH-301-0481
Giá : 4,086,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DRE
Mã hàng : BSH-301-0482
Giá : 3,519,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26E
Mã hàng : BSH-301-0498
Giá : 3,190,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26DE
Mã hàng : BSH-301-0217
Giá : 3,309,000 VNĐ
26mm Máy khoan búa 800W Bosch GBH 2-26RE
Mã hàng : BSH-301-0218
Giá : 3,291,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa rotor đứng 800W Bosch GBH3-28DRE
Mã hàng : BSH-301-0491
Giá : 5,403,000 VNĐ
32mm Máy khoan búa 900W Bosch GBH 4-32 DFR
Mã hàng : BSH-301-0563
Giá : 9,432,000 VNĐ
Máy khoan động lực Bosch GBM 32-4
Mã hàng : BSH-301-0665
Giá : 15,397,000 VNĐ
10mm Bộ máy khoan hộp nhựa Bosch GSB 13RE
Mã hàng : KMV-301-0730
Giá : 1,607,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa 850W Bosch GBH 2-28 DV
Mã hàng : BSH-301-0863
Giá : 4,395,000 VNĐ
28mm Máy khoan búa 850W Bosch GBH 2-28 DFV
Mã hàng : BSH-301-1100
Giá : 4,644,000 VNĐ
1 2
Đang online :74 - Tổng truy cập : 132,281,852