• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy đục bê tông
17mm Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM0810
Mã hàng : MKT-305-0087
Giá : 7,434,000 VNĐ
17mm Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM0810T
Mã hàng : MKT-305-0088
Giá : 7,434,000 VNĐ
21mm Máy đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM1201
Mã hàng : MKT-305-0027
Giá : 10,911,000 VNĐ
Máy đục bê tông 1.500W Makita HM1214C
Mã hàng : MKT-301-0404
Giá : 17,985,000 VNĐ
30mm Đục bê tông (mũi lục giác) Makita HM1306
Mã hàng : MKT-305-0270
Giá : 10,024,000 VNĐ
17mm Máy khoan đục bê tông 900W Makita HM081
Mã hàng : MKT-301-1245
Giá : 5,144,000 VNĐ
1100W Máy đục bê tông HM0870C mũi gài Makita SDS-MAX
Mã hàng : MKT-305-0621
Giá : 7,434,000 VNĐ
40mm Máy khoan đục bê tông 1100W Makita HR4013C
Mã hàng : MKT-301-1248
Giá : 14,616,000 VNĐ
1.100W Máy đục bê tông Makita HM0871C
Mã hàng : MKT-305-0798
Giá : 8,633,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1203C
Mã hàng : MKT-305-0799
Giá : 13,189,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1213C
Mã hàng : MKT-305-0800
Giá : 14,952,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1307C
Mã hàng : MKT-305-0801
Giá : 17,854,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1317C
Mã hàng : MKT-305-0802
Giá : 19,364,000 VNĐ
1.900W Máy đục bê tông Makita HM1810
Mã hàng : MKT-305-0805
Giá : 33,153,000 VNĐ
45mm Máy đục bê tông 1.350W Makita HR4511C
Mã hàng : MKT-305-0810
Giá : 14,856,000 VNĐ
1 2
Đang online :144 - Tổng truy cập : 138,894,386