• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Makita » Máy đục bê tông
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1213C
Mã hàng : MKT-305-0800
Giá : 14,815,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1307C
Mã hàng : MKT-305-0801
Giá : 17,690,000 VNĐ
1.500W Máy đục bê tông Makita HM1317C
Mã hàng : MKT-305-0802
Giá : 19,187,000 VNĐ
1.240W Máy đục bê tông Makita HM1400
Mã hàng : MKT-305-0803
Giá : 29,489,000 VNĐ
1.700W Máy đục bê tông Makita HM1800
Mã hàng : MKT-305-0804
Giá : 38,196,000 VNĐ
1.900W Máy đục bê tông Makita HM1810
Mã hàng : MKT-305-0805
Giá : 32,849,000 VNĐ
45mm Máy đục bê tông 1.350W Makita HR4511C
Mã hàng : MKT-305-0810
Giá : 14,423,000 VNĐ
52mm Máy đục bê tông 1.500W Makita HR5211C
Mã hàng : MKT-305-0811
Giá : 18,034,000 VNĐ
1100W Máy đục bê tông Makita HR4011C
Mã hàng : MKT-305-0852
Giá : 14,683,000 VNĐ
900W Máy đục bê tông mũi lục giác Makita HM0810TA
Mã hàng : MKT-305-1012
Giá : 4,741,000 VNĐ
2000W Máy đục bê tông Makita HM1812
Mã hàng : MKT-305-1309
Giá : 32,849,000 VNĐ
1 2
Đang online :132 - Tổng truy cập : 137,511,921