• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
7” Kiềm tước dây tự động Asaki AK-340
Mã hàng : AKI-116-3197
Giá : 112,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-338
Mã hàng : AKI-116-2283
Giá : 179,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-339
Mã hàng : AKI-116-2284
Giá : 214,000 VNĐ
Kìm tuốt dây Asaki AK-7021
Mã hàng : AKI-116-2826
Giá : 77,000 VNĐ
6” Kiềm tước dây có lò xo Asaki AK-341
Mã hàng : AKI-116-3198
Giá : 58,000 VNĐ
6” Kiềm tước dây tực bung Asaki AK-9100
Mã hàng : AKI-116-3199
Giá : 64,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8600
Mã hàng : AKI-116-5281
Giá : 49,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8601
Mã hàng : AKI-116-5282
Giá : 50,000 VNĐ
9" Kìm tuốt dây Asaki AK-9102
Mã hàng : AKI-116-5195
Giá : 90,000 VNĐ
Dao tuốt vỏ cáp cách điện Asaki AK-8429
Mã hàng : AKI-115-6251
Giá : 2,418,000 VNĐ
Đang online :96 - Tổng truy cập : 139,264,998