• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
125 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-125
Mã hàng : QHC-116-1351
Giá : 320,000 VNĐ
250 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-250
Mã hàng : QHC-116-1352
Giá : 440,000 VNĐ
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã hàng : QHC-116-1353
Giá : 1,158,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã hàng : QHC-116-1354
Giá : 97,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã hàng : QHC-116-1355
Giá : 45,000 VNĐ
38 mm2 Kiềm cắt cáp LK-38A
Mã hàng : QHC-116-1356
Giá : 112,000 VNĐ
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
Mã hàng : QHC-116-1357
Giá : 129,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã hàng : QHC-116-1358
Giá : 81,000 VNĐ
Đang online :85 - Tổng truy cập : 132,136,016