• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
16 ~ 300 mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-300
Mã hàng : QHC-116-1376
Giá : 1,135,000 VNĐ
Kiềm bấm thiết bị đầu cuối (đầu vuông) C-0816
Mã hàng : QHC-116-1377
Giá : 630,000 VNĐ
5%
6.0 ~ 16 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-616GF
Mã hàng : QHC-116-1388
Giá : 356,250 VNĐ
1.25 ~ 16 mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-16
Mã hàng : QHC-116-1389
Giá : 360,000 VNĐ
0.5 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm cosse pin HS-05WF
Mã hàng : QHC-116-1391
Giá : 240,000 VNĐ
0.25 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm cosse tròn DN-02C
Mã hàng : QHC-116-1392
Giá : 201,000 VNĐ
5%
1.25 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm cosse trần DN-06
Mã hàng : QHC-116-1393
Giá : 190,950 VNĐ
0.5 - 6.0 mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần AN-03C
Mã hàng : QHC-116-1394
Giá : 224,000 VNĐ
70 ~ 240 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-245B
Mã hàng : QHC-116-1395
Giá : 1,761,000 VNĐ
Kiềm bấm cosse AP-1035GF
Mã hàng : QHC-116-2023
1 2 3
Đang online :50 - Tổng truy cập : 130,912,595