• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
0.5 ~ 6.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-0510TD
Mã hàng : QHC-116-1337
Giá : 242,000 VNĐ
4.0 ~ 16  mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-616TD
Mã hàng : QHC-116-1333
Giá : 242,000 VNĐ
0.5 ~ 0.6 mm2 Kiềm bấm đầu cosse nối nhựa LY-103
Mã hàng : QHC-116-1344
Giá : 242,000 VNĐ
0.5 - 6.0 mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LS-30J
Mã hàng : QHC-116-1345
Giá : 167,000 VNĐ
6 ~ 50 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-50B
Mã hàng : QHC-116-1346
Giá : 479,000 VNĐ
25 ~ 150 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-150B
Mã hàng : QHC-116-1342
Giá : 1,278,000 VNĐ
0.5 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-30J
Mã hàng : QHC-116-1347
Giá : 375,000 VNĐ
0.5 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm cosse tròn AP-30J
Mã hàng : QHC-116-1350
Giá : 281,000 VNĐ
8 ~ 38 mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-38
Mã hàng : QHC-116-1370
Giá : 861,000 VNĐ
8 ~ 95 mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-80
Mã hàng : QHC-116-1371
Giá : 1,214,000 VNĐ
16 ~ 150 mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-150
Mã hàng : QHC-116-1372
Giá : 1,605,000 VNĐ
10 ~ 120 mm2 Kiềm bấm cosse trần DH-150
Mã hàng : QHC-116-1373
Giá : 2,269,000 VNĐ
16 ~ 120 mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-120
Mã hàng : QHC-116-1374
Giá : 1,135,000 VNĐ
16 ~ 240 mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-240
Mã hàng : QHC-116-1375
Giá : 1,135,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :79 - Tổng truy cập : 132,198,305