• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
0.5 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-6
Mã hàng : QHC-116-1319
Giá : 201,000 VNĐ
0.5 - 6.0 mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn LY-03C
Mã hàng : QHC-116-1324
Giá : 242,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn, cosse pin LY-06WF2C
Mã hàng : QHC-116-1320
Giá : 242,000 VNĐ
1.25 ~ 8.0 mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-8
Mã hàng : QHC-116-1325
Giá : 201,000 VNĐ
0.5 - 6.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-03B
Mã hàng : QHC-116-1321
Giá : 242,000 VNĐ
1.0 ~ 6.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-04WF
Mã hàng : QHC-116-1326
Giá : 242,000 VNĐ
5.5 ~ 38 mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-38
Mã hàng : QHC-116-1322
Giá : 360,000 VNĐ
1.0 ~ 10  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-10WF
Mã hàng : QHC-116-1327
Giá : 242,000 VNĐ
6.0 ~ 16  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-16WF
Mã hàng : QHC-116-1323
Giá : 242,000 VNĐ
2.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-26TW
Mã hàng : QHC-116-1328
Giá : 242,000 VNĐ
1.25 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đai bằng nhôm LS-03
Mã hàng : QHC-116-1329
Giá : 167,000 VNĐ
25 - 50  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-2550GF
Mã hàng : QHC-116-1334
Giá : 242,000 VNĐ
10 - 35  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-1035GF
Mã hàng : QHC-116-1330
Giá : 242,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin, cosse tròn LS-06WF2C
Mã hàng : QHC-116-1331
Giá : 167,000 VNĐ
1.0 ~ 6.0 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LS-04WF
Mã hàng : QHC-116-1332
Giá : 167,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :72 - Tổng truy cập : 130,943,588