• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Agilent » Đồng hồ vạn năng
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1231A
Mã hàng : AGL-106-1356
Giá : 1,999,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1232A
Mã hàng : AGL-106-1357
Giá : 2,729,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1233A
Mã hàng : AGL-106-1358
Giá : 3,326,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1241B
Mã hàng : AGL-106-1359
Giá : 4,074,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1242B
Mã hàng : AGL-106-1360
Giá : 4,472,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1271A chống bụi và nước
Mã hàng : AGL-106-1361
Giá : 6,869,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1272A chống bụi và nước
Mã hàng : AGL-106-1362
Giá : 7,475,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1273A chống bụi và nước
Mã hàng : AGL-106-1363
Giá : 7,996,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1273AX màn hình OLED
Mã hàng : AGL-106-1364
Giá : 8,925,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1251B
Mã hàng : AGL-106-1365
Giá : 7,712,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1252B
Mã hàng : AGL-106-1366
Giá : 8,290,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng số Agilent U1253B với màn hình OLED
Mã hàng : AGL-106-1367
Giá : 9,105,000 VNĐ
Đang online :108 - Tổng truy cập : 137,224,009