• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Robot » Dây điện dân dụng
Dây đơn cứng ruột đồng VC 7.0 mm2, 1/3.00
Mã hàng : RBT-102-1054
Giá : 11,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x6.0mm2, 2x62/0.35
Mã hàng : RBT-102-1075
Giá : 22,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x6.0 mm2, 2x1/2.78
Mã hàng : RBT-102-1080
Giá : 21,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : RBT-102-1085
Giá : 23,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã hàng : RBT-102-1086
Giá : 33,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : RBT-102-1089
Giá : 23,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 8.0 mm2, 63/0.40
Mã hàng : RBT-102-1090
Giá : 39,000 VNĐ
Dây 3 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : RBT-102-1091
Giá : 33,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : RBT-102-1093
Giá : 13,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : RBT-102-1094
Giá : 31,000 VNĐ
Dây 4 pha mềm tròn VVCm 6.0 mm2, 62/0.35
Mã hàng : RBT-102-1095
Giá : 41,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x1.5+1x1.0 mm2
Mã hàng : RBT-102-1096
Giá : 12,000 VNĐ
Dây 3 pha trung tính mềm tròn VVCm 3x8.0+1x4.0 mm2
Mã hàng : RBT-102-1100
Giá : 51,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 1.0 mm2, 1/1.13
Mã hàng : RBT-102-1050
Giá : 2,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 2.0 mm2, 1/1,60
Mã hàng : RBT-102-1051
Giá : 4,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :83 - Tổng truy cập : 132,176,792