• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Robot » Dây điện dân dụng
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.75 mm2, 2x24/0.20
Mã hàng : RBT-102-1068
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x1.0 mm2, 2x32/0.25
Mã hàng : RBT-102-1069
Giá : 4,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x1.5 mm2, 2x30/0.25
Mã hàng : RBT-102-1070
Giá : 7,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x2.5 mm2, 2x50/0,25
Mã hàng : RBT-102-1071
Giá : 10,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x0.75mm2, 2x24/0.20
Mã hàng : RBT-102-1072
Giá : 4,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x1.0mm2, 2x32/0.20
Mã hàng : RBT-102-1073
Giá : 7,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x4.0mm2, 2x41/0.35
Mã hàng : RBT-102-1074
Giá : 15,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x0.75 mm2, 2x1/0.98
Mã hàng : RBT-102-1076
Giá : 4,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.0 mm2, 2x1/1.13
Mã hàng : RBT-102-1077
Giá : 5,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x1.5 mm2, 2x1/1.38
Mã hàng : RBT-102-1078
Giá : 8,000 VNĐ
Dây Oval cứng VCo 2x2.5 mm2, 2x1/1.75
Mã hàng : RBT-102-1079
Giá : 11,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.0 mm2, 32/0.20
Mã hàng : RBT-102-1081
Giá : 7,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 1.5 mm2, 30/0.25
Mã hàng : RBT-102-1082
Giá : 8,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 2.5 mm2, 50/0.25
Mã hàng : RBT-102-1083
Giá : 11,000 VNĐ
Dây 2 pha mềm tròn VVCm 4.0 mm2, 41/0.35
Mã hàng : RBT-102-1084
Giá : 18,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :82 - Tổng truy cập : 132,135,305