• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Robot » Dây điện dân dụng
Dây đơn cứng ruột đồng VC 3.0 mm2, 1/2.00
Mã hàng : RBT-102-1052
Giá : 5,000 VNĐ
Dây đơn cứng ruột đồng VC 5.0 mm2, 1/2,60
Mã hàng : RBT-102-1053
Giá : 10,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 3.0 mm2, 1/2.0
Mã hàng : RBT-102-1055
Giá : 1,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 5.0 mm2, 1/2,6
Mã hàng : RBT-102-1056
Giá : 1,000 VNĐ
Dây điện đơn cứng ruột nhôm VA 7.0 mm2, 1/3,00
Mã hàng : RBT-102-1057
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã hàng : RBT-102-1058
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 0.75mm2, 24/0.20
Mã hàng : RBT-102-1059
Giá : 2,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 1.5mm2, 30/0.25
Mã hàng : RBT-102-1060
Giá : 3,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.0mm2, 40/0.25
Mã hàng : RBT-102-1061
Giá : 4,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x1.5mm2, 2x30/0.25
Mã hàng : RBT-102-1062
Giá : 8,000 VNĐ
Dây Oval mềm VCmo 2x2.5mm2, 2x5./0.25
Mã hàng : RBT-102-1063
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 2.5mm2, 50/0.25
Mã hàng : RBT-102-1064
Giá : 5,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 4.0 mm2, 41/0,35
Mã hàng : RBT-102-1065
Giá : 8,000 VNĐ
Dây điện đơn mềm ruột đồng VCm 6.0mm2, 62/0.35
Mã hàng : RBT-102-1066
Giá : 11,000 VNĐ
Dây điện đôi mềm dẹt VCm 2x0.5 mm2, 2x16/0.20
Mã hàng : RBT-102-1067
Giá : 2,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :88 - Tổng truy cập : 132,188,959