• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Chìa lục giác đơn
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : AKI-112-3939
Giá : 20,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : AKI-112-3938
Giá : 20,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : AKI-112-3942
Giá : 32,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : AKI-112-3943
Giá : 51,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã hàng : AKI-112-3944
Giá : 63,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : AKI-112-3937
Giá : 20,000 VNĐ
2.5mm Lục giác bi Asaki AK-6402
Mã hàng : AKI-112-3229
Giá : 7,000 VNĐ
8mm Lục giác bi Asaki AK-6407
Mã hàng : AKI-112-3234
Giá : 25,000 VNĐ
10mm Lục giác bi Asaki AK-6408
Mã hàng : AKI-112-3235
Giá : 38,000 VNĐ
12mm Lục giác bi Asaki AK-6409
Mã hàng : AKI-112-3236
Giá : 65,000 VNĐ
14mm Lục giác bi Asaki AK-6410
Mã hàng : AKI-112-3237
Giá : 115,000 VNĐ
17mm Lục giác bi Asaki AK-6411
Mã hàng : AKI-112-3238
Giá : 179,000 VNĐ
19mm Lục giác bi Asaki AK-6412
Mã hàng : AKI-112-3239
Giá : 252,000 VNĐ
22mm Lục giác bi Asaki AK-6413
Mã hàng : AKI-112-3240
Giá : 349,000 VNĐ
1.5mm Lục giác bi Asaki AK-6400
Mã hàng : AKI-112-3227
Giá : 5,000 VNĐ
1 2
Đang online :77 - Tổng truy cập : 130,729,192