x

  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Robot » Cáp điện công nghiệp
Cáp đồng trần xoắn 150 mm2, 37/2.30
Mã hàng : RBT-102-1132
Giá : 234,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 185 mm2, 37/2.52
Mã hàng : RBT-102-1133
Giá : 288,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 200 mm2, 37/2.62
Mã hàng : RBT-102-1134
Giá : 304,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 240 mm2, 61/2.25
Mã hàng : RBT-102-1135
Giá : 370,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 250 mm2, 61/2.30
Mã hàng : RBT-102-1136
Giá : 395,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 300 mm2, 61/2.52
Mã hàng : RBT-102-1137
Giá : 463,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 325 mm2, 61/2.60
Mã hàng : RBT-102-1138
Giá : 492,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 400 mm2, 61/2.90
Mã hàng : RBT-102-1139
Giá : 620,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 500 mm2, 61/3.20
Mã hàng : RBT-102-1140
Giá : 739,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 1.0 mm2, 7/0.425
Mã hàng : RBT-102-1107
Giá : 2,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 1.5 mm2, 7/0.52
Mã hàng : RBT-102-1108
Giá : 3,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 2.5 mm2, 7/0.67
Mã hàng : RBT-102-1109
Giá : 5,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 3.5 m
Mã hàng : RBT-102-1110
Giá : 7,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 10 mm2, 7/1.35
Mã hàng : RBT-102-1111
Giá : 17,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 4.0 mm2, 7/0.85
Mã hàng : RBT-102-1112
Giá : 8,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :97 - Tổng truy cập : 132,548,322