• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Robot » Cáp điện công nghiệp
Cáp đồng trần xoắn 7.0 mm2, 7/1.13
Mã hàng : RBT-102-1115
Giá : 12,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 8.0 mm2, 7/1.20
Mã hàng : RBT-102-1116
Giá : 13,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 14 mm2, 7/1.60
Mã hàng : RBT-102-1118
Giá : 22,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 16 mm2, 7/1.70
Mã hàng : RBT-102-1119
Giá : 24,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 22 mm2, 7/2.00
Mã hàng : RBT-102-1120
Giá : 33,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 25 mm2, 7/2.14
Mã hàng : RBT-102-1121
Giá : 39,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 35 mm2, 7/2.52
Mã hàng : RBT-102-1122
Giá : 54,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 38 mm2, 19/1.60
Mã hàng : RBT-102-1123
Giá : 59,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 50 mm2, 19/1.80
Mã hàng : RBT-102-1124
Giá : 72,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 60 mm2, 19/2.00
Mã hàng : RBT-102-1125
Giá : 91,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 70 mm2, 19/2.14
Mã hàng : RBT-102-1126
Giá : 107,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 75 mm2, 19/2.25
Mã hàng : RBT-102-1127
Giá : 113,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 95 mm2, 19/2.52
Mã hàng : RBT-102-1128
Giá : 149,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 100 mm2, 19/2.60
Mã hàng : RBT-102-1129
Giá : 154,000 VNĐ
Cáp đồng trần xoắn 120 mm2, 19/2.80
Mã hàng : RBT-102-1131
Giá : 180,000 VNĐ
1 2 3
Đang online :54 - Tổng truy cập : 132,204,234