• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
3” Cảo 3 chấu Asaki AK-1037
Mã hàng : AKI-121-3246
Giá : 71,000 VNĐ
4” Cảo 3 chấu Asaki AK-1038
Mã hàng : AKI-121-3163
Giá : 108,000 VNĐ
6” Cảo 3 chấu Asaki AK-1039
Mã hàng : AKI-121-3164
Giá : 163,000 VNĐ
8” Cảo 3 chấu Asaki AK-1040
Mã hàng : AKI-121-3165
Giá : 297,000 VNĐ
10” Cảo 3 chấu Asaki AK-1041
Mã hàng : AKI-121-3166
Giá : 446,000 VNĐ
12” Cảo 3 chấu Asaki AK-1042
Mã hàng : AKI-121-3167
Giá : 621,000 VNĐ
14” Cảo 3 chấu Asaki AK-1043
Mã hàng : AKI-121-3168
Giá : 909,000 VNĐ
16” Cảo 3 chấu Asaki AK-1044
Mã hàng : AKI-121-3169
Giá : 1,447,000 VNĐ
20” Cảo 3 chấu Asaki AK-1045
Mã hàng : AKI-121-3170
Giá : 2,012,000 VNĐ
30 tấn Bộ cảo thủy lực 3 chấu Asaki AK-609
Mã hàng : AKI-121-3243
Giá : 6,698,000 VNĐ
50 tấn Bộ cảo thủy lực 3 chấu Asaki AK-610
Mã hàng : AKI-121-3244
Giá : 10,638,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Asaki AK-1116
Mã hàng : AKI-121-4968
Giá : 252,000 VNĐ
6" Cảo ba chấu Asaki AK-1117
Mã hàng : AKI-121-4969
Giá : 452,000 VNĐ
8" Cảo ba chấu Asaki AK-1118
Mã hàng : AKI-121-4970
Giá : 806,000 VNĐ
10" Cảo ba chấu Asaki AK-1119
Mã hàng : AKI-121-4971
Giá : 1,346,000 VNĐ
1 2
Đang online :143 - Tổng truy cập : 139,033,664