• chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com chothietbi.com
  • chothietbi.com chothietbi.com
Hỗ trợ trực tuyến
Quảng cáo
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
chothietbi.com
NHÀ SẢN XUẤT » Asaki » Các loại máy khác
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : AKI-307-1063
Giá : 165,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : AKI-307-1060
Giá : 51,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : AKI-307-1061
Giá : 55,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : AKI-307-1062
Giá : 132,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : AKI-307-1064
Giá : 198,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : AKI-307-1065
Giá : 317,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : AKI-307-1066
Giá : 515,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn Asaki AS-030 (ZJ4113)
Mã hàng : AKI-307-0745
Giá : 2,653,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn Asaki AS-031 (ZJ4113B)
Mã hàng : AKI-307-0746
Giá : 2,800,000 VNĐ
16mm Máy khoan bàn Asaki AS-032 (ZJQ4116)
Mã hàng : AKI-307-0747
Giá : 5,747,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-034 (ZJQ4120)
Mã hàng : AKI-307-0748
Giá : 7,883,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-035 (ZJQ4120)
Mã hàng : AKI-307-0749
Giá : 8,415,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-036 (ZJ5132)
Mã hàng : AKI-307-0750
Giá : 10,315,000 VNĐ
20mm Máy khoan bàn Asaki AS-038 (ZJ5132)
Mã hàng : AKI-307-0751
Giá : 18,788,000 VNĐ
375W Máy chà nhám bàn Asaki AS-060 (BD46)
Mã hàng : AKI-307-0752
Giá : 3,058,000 VNĐ
1 2 3 4
Đang online :80 - Tổng truy cập : 135,460,248